Gerard Kellner
1977


In memoriam

Gerard KellnerGerard werd geboren op 12 november 1942 te Den Haag.

Hij overleed in Den Helder op 4 november 2015.

De crematie vond plaats op 9 november daaropvolgend.Begrensd is het leven,
maar onuitputtelijk de liefde.
Gerard is de auteur van wat als een standaardwerk wordt beschouwd:

De militaire operaties van de tweede wereldoorlog.